Jämlikhet

Reflektioner från Norra Hisingen (S)

Månad: juli 2017

Skärpning i kollektivtrafiken.

I början på Juli gjorde vi som sitter i presidierna i stadsdelsnämnderna på Hisingen gemensam sak och gick ut och kritiserade Västtrafik för den påtagliga försämringen av kollektivtrafiken på Hisingen. Spårvagnstrafiken var avstängd och ersatt med bussar. Bussar som inte räckte till utan gick överfulla och ej på utsatt tid.
Svaret från Västtrafik var att det var ingen fara, allt går bra, det är inte så många som klagar. Men verkligheten är annorlunda. Många är de som vittnat om överfulla bussar, stressade förare och ett allmänt missnöje mot kollektivtrafiken. Detta då vi behöver fungerande kollektivtrafik och ett gott förtroende för densamma mer än någonsin.
Som lök på laxen så visar det sig att hela avstängningen av spårvagnstrafiken har varit i onödan då det material som man behövde för reparationer inte kommit i tid.
Det som skett är allvarligt. Extra allvarligt blir det då de som i störst utsträckning drabbas är boende i områden där kollektivtrafiken är den enda möjligheten man har till transport. Att den borgerliga majoriteten i regionen inte bryr sig om klassmässigheten i hur deras tillkortakommanden drabbar Hisingsborna är på intet sätt förvånande och jag hoppas innerligt att det sker en noggrann utredning efter sommarlättjan om hur man kunde skapa så dålig service inom ett nyckelområde för en jämlik stad.

En presskonferens att minnas

Senast jag bloggade så höll vi på med genomgång av ny skolorganisation för Göteborg och vad som kan vara viktigt at tänka på. Sen blev det semester. Sen blev det transportstyrelse och ”IT-haveriet”.

Tänkte skriva några få rader om dagens presskonferens som många väntade på och vad detta kommer att innebära för framtiden.

Först och främst – detta är något som vi väntat på ända sedan KD bröt decemberöverenskommelsen. Vi har en minoritetsregering som inte har en majoritet i riksdagen bakom sig. SD är vågmästare och att Alliansen inte skulle huga på första bästa uppfattad svaghet i regeringsbildningen har varit osannolikt. Det är förutsättningen. Att vi sedan har haft ett allvarligt läge i och med haveriet i upphandling av drift av Transportstyrelsens datasystem är ovedersägligt.
Var ansvaret skulle utkrävas från kunde Konstitutionsutskottet kanske ha kunnat utröna om de gets tid.

Men nu sitter vi med ett fullbordat faktum och Alliansen och SD har förklarat misstroende mot Anna Johansson, Anders Ygeman, och Peter Hultqvist.

Vad som idag framkom är att vi fått en regeringsombildning som möjliggör att vi fortsatt har en rödgrön regering som styr landet.

De flesta förändringarna är bra, till och med skickliga.

De två nya i regeringen är:
Tomas Eneroth som är skicklig, snabbtänkt och inte minst fantastiskt trevlig. I och med sin bakgrund som gruppledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen så har han en bra sits för att fortsätta förhandla fram bra lösningar för både transportnäring, fordonsindustrin såväl som den gemensamma infrastrukturen i form av järnväg och vägnät.
Helen Fritzon som har som ledamot av SKL det nätverk och den insikt som behövs för att stötta kommunernas oerhört viktiga integrationsarbete. Att de migration och integrationsfrågorna flyttas från Morgan Johansson till Helen är bra för att få till ett omtag och stöttning av migrationsverkets viktiga arbete.

Annika Strandhäll har gjort ett riktigt bra arbete hittills och har redan tagit Gabriel Wikströms ministerportfölj. Det är bra att den lösningen permanentas inte minst för sjukvårdens fortsatta utveckling. Vi hoppas alla att Gabriel återhämtar sig och tar hand om sig för att kunna ta sig an nya utmaningar, inte minst i den kommande valrörelsen.

Att behålla Peter Hultqvist är nödvändigt. Han har haft en god renommé och ett gott anseende hos samtliga inom försvar och politik. Att ett misstroende riktades mot honom är inget anat än plakatpolitik, speciellt som vi står inför ett skarpt säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. Dessutom gillar jag att Stefan Lövén i någon mån utmanar oppositionens populistiska drag. Låt oss se vad det kan leda till.

Jag kommer dock att sakna de avgående ministrarna. Att Anders Ygeman tar över Tomas Eneroths ansvar som gruppledare är bra. Det ger honom en viktig plattform inför valarbetet där Anders kommer att vara en viktig person. Jag hoppas också att vi fortsätter att använda oss av Anna Johansson på riksplanet då hon är både en tänkande och skarp socialdemokratisk politiker som har mycket kvar att leverera.

En ny situation har etableras i politiken, men situationen är långt ifrån klar. Vad Alliansen nu ska svara med återstå att se.

 

© 2021 Jämlikhet

Tema av Anders NorenUpp ↑