(publicerades den 20 sept 2018)

Detta är stort för en arbetargrabb från djupaste Dalslandsskogen

Jag har för första gången blivit invald i Göteborgs kommunfullmäktige som ordinarie ledamot. Det känns faktiskt lite känslosamt att jag är en av de 81 ledamöter som ska debattera, argumentera och i bland kompromissa kring frågor som berör stadens mer än 500.000 innevånare och över 50.000 anställda.

Min hjärtefråga och stadens ödesfråga är utveckling av våra förorter tillsammans med frågan om barn och ungas uppväxtvillkor. Det är där jag kommer att lägga mitt engagemang och min kraft. Infrastruktur, stadsbyggnad, miljö etc är oerhört viktiga frågor – men utan framtidstro hos alla våra barn och unga har vi bara en halv stad.

Till alla er 451(!) personer som kryssade mig i kommunalvalet – jag lovar att inte göra er besvikna. Ni har i och med valsedeln redan valt det bästa politiska alternativet för staden.

Tillsammans kommer vi att göra bra saker