(publicerat på FB den 18 december 2018, editerad för bloggen)

Det politiska klimatet i Göteborg kan väl med lätthet beskrivas som allt annat än normalt efter det senaste valet. Moderaterna föll som en sten, men bildar ändå styre tillsammans med de övriga allianskompisarna i en minoritet som måste beskrivas som historisk (24 av 81 mandat) Centern kom in igen efter ett antal mandatperioder i kylan.

Miljöpartiet gör ett riktigt dåligt val tillsammans med Feministiskt initiativ men bildar ändå koalition med Vänsterpartiet utan Socialdemokraterna. Också var det Demokraterna….

Finns det grund för något systematiskt politiskt samarbete mellan Dem och S?
Det korta svaret är nej – men ni får också ett längre svar.
Demokraterna är ett utpräglat enfrågeparti med Västlänken som paradfråga. En Västlänk som S bland flera förbundit sig att bygga och som dessutom är en bra idé att genomföra. Demokraterna har försökt skyla över de största luckorna i sitt partiprogram med hastigt och illa genomtänkta punkter såsom kommunala poliser och dubbelbemanning av lärare i samtliga klasser.

Demokraternas fördelningsprofil och inställning till välfärd är en typiskt borgerlig hållning, vilket också är naturligt då större delen av väljarunderlaget kommer från Moderaterna. Det är massiva utförsäljningar, krympa politikens inflytande och effektiviseringar på bekostnad av välfärden som går igen i deras valmanifest som ett mantra.

Det finns också en riktigt otrevlig svans till partiet som anammat de populistiska dragen i Demokraternas retorik. Vi som sitter i fullmäktige möter dem inför varje promenad till fullmäktigesalen när vi får defilera förbi skanderande aktivister som vräker ur sig glåpord och smädelser till politiker som går förbi. I några fall har det varit nära till handgripligheter. Det är svansen som tar sig rätt att sabotera säkerhetsutrustning för byggarbetare kopplade till västlänksprojektet. Samma svans har skrivit mycket problematiska och aggressiva mail till oss som är politisk engagerade och kallat oss korkade för att vi faktiskt tycker att det är en bra idé att förstärka tågpendlingsmöjligheterna.

Jag vill understryka – svansen är inte Demokraterna. Demokraterna styr inte svansen. Men svansen uppstår inte i ett vakuum.
Vägen framåt för S ligger enligt min mening genom samverkan med de närmaste grannarna till höger och de närmaste grannarna till vänster. Inte samverkan med de som står fast förankrade i den populistiska myllan.