Under sommaren var jag med i uppstarten av ett nätverk av socialdemokrater som agerar för att stoppa utvisningar till Afghanistan under rådande säkerhetsförhållanden i landet. 

Idag publicerar vi ett öppet brev med anledning av de planerade utvisningarna. 

Vi är en grupp socialdemokrater som med bekymmer följt hanteringen av de ensamkommande flyktingbarnen från hösten 2015 stora flyktingmottagande. Många av oss har varit inblandade på ett eller annat sätt. Vissa har varit frivilliga i Grekland för att hjälpa alla de som kommit över Medelhavet med stor risk för liv och hälsa. Några av oss har varit aktiva i Refugees Welcome, en sammanslutning som kom att definiera ett samhälle som ställer upp för de som är i nöd. Några har tagit in barn och ungdomar i sitt hem eller agerat som gode män. Ytterligare några brottas dagligen som politiker eller tjänstemän för att svara upp mot den anständighet som lag och moral kräver av oss när det gäller trygghet, omsorg och rätten till utbildning.
Men idag står vi inför en långt mer akut fråga. Unga människor som inte velat något annat än att skapa sig sin framtid i Sverige ska avvisas till ett land som de aldrig satt sin fot i tidigare. Ett land som är så osäkert och farofyllt att vi riskerar deras liv och hälsa i hanteringen
I dagarna meddelade internationella röda korset att de minskar sin närvaro i Afghanistan för att riskerna för deras personal är för stora. Amnesty släppte nyligen en rapport där de konstaterar att säkerhetsläget alvarligt har försämrats. I rapporten ”Forced Back to Danger: Asylum Seekers Returned from Euorupe to Afghanistan” beskriver Amnesty International hur människor som avvisats från Europa skadats i bombattacker, dödats eller fått leva i ständig rädsla för att bli förföljda på grund av sexuell läggning eller religion.
Att vi dessutom nu blir kritiserade av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter för svårigheten till familjeåterförening och vår tillfälliga asyllagstiftning. Europarådets kommissionär riktar också kritik mot vår hantering av åldersuppskrivning som inte alltid har barnets intresse i fokus.

Sverige ska ha gränser. Sverige ska ha kontroll över sitt territorium och vi ska också ha en asylprocess som noggrant undersöker asylskälen för den som kommer hit. Att regeringen verkar för fler säkra vägar till Europa och Sverige för den som vill söka asyl är även det något att vara stolt över. Men vi har även ett ansvar för den som inte bedöms att ha asylskäl. Ett ansvar som innebär att inte skicka människor till potentiellt farliga miljöer. 
Sedan ställer vi oss även frågan om hur lång tid som asylsökande ska behöva leva i osäkerhet? De ungdomar som idag planeras sändas till Afghanistan har befunnit sig i Sverige i flera år. De har startat om sina liv, påbörjat utbildning, lärt sig språket och knutit an till sina nya familjer. Förutom vår vilja att upprätthålla de mänskliga rättigheterna måste vi även göra en humanistisk bedömning. Hur lång tid i Sverige ska vara tillräckligt lång tid för att ha ömmande skäl för att få stanna?
I viljan att stoppa utvisningarna står vi idag i solidaritet med de rörelser som genom idog påverkan och praktiskt arbete försökt stoppa utvisningarna till Afghanistan. Vi kommer även att fortsätta att arbeta för att stoppa avvisningarna av Afghanska asylsökande tills att situationen i Afghanistan blivit sådan att den Afghanska regeringen kan garantera ett värdigt, tryggt och rättssäkert återvändande.
– Nätverket ”Socialdemokrater som vill stoppa utvisningarna till Afghanistan – nu!”