(publicerades på FB 2 dec 2018)

Då var det dan före dopparedan. Om man med det menar att dopparedagen är av talmannen angiven dag för andra omröstning i kammaren om ny regering.
– Jaså inte dopparedagen?
Ok det är dagen innan utsatt dag för andra omröstningen i kammaren. Även om det är julafton för politiknördar.

Mitt stalltips är att det behövs mera tid för att bryta ner kravlistan från nyliberalismens högre feberdrömmar till något som liknar rimlig politik. På något sätt skulle det ändå kunna vara underhållande att C och L ”kräver” att Stefan Löfvén ska genomföra allt det som C och L inte ens fick regeringen Reinfeldt att genomföra. Det skulle vara underhållande om det inte vore så allvarligt och omdömeslöst oansvarigt av inte minst Annie ”säger nej till allt som inte är jag” Lööf.

Jovars, allt handlar i det här fallet om att sätta rejält långtgående ultimativa krav för att testa motståndaren. Även om chansen att få igenom det man vill minskar med graden av orubblighet.

På vänstersidan håller V tyst om sina krav och säger ”det tar vi över förhandlingsbordet – inte i media”. Det kan visa sig bli en mycket klok strategi som om det blir regering tillslut kan ge bra payoff i ökat vänsterstöd 2022.

Att MP säger att ”utgångsläget” är att de kommer att rösta nej på varje regering som inte innehåller MP visar antingen på bristande självinsikt eller allvarlig grad av självskadebeteende. Vet inte vilket som är värst för ett riksdagsparti. Med tanke på den så kallade ”cost of ruling” som MP betalat under denna mandatperiod borde de sky makten för att istället rikta in sig på storsatsning 2022 samt att få igenom flygskatt som krav för att släppa igenom denna regering – eller något av samma principiella dignitet på klimatområdet.

Oavsett om Löfvén lyckas ro iland detta eller inte så har vi som kallar oss Socialdemokrater en rejäl utmaning under de kommande fyra åren.
Det finns en allt starkare högervridning med starkare nationalistiska drag i samhället. Det finns en mycket starkare individualism och i en rad frågor behöver vi mejsla ut nya ståndpunkter i vilket samhällsbygge vi vill ha.

Tack och lov så kan de olika utmaningarna vara det som får oss att åter igen bli relevanta. För vad är det som skänker mening med ett partipolitiskt medlemskap?
Jo, förmågan och möjligheten till politisk påverkan och politiskt inflytande.

Förväxla nu inte detta med att sitta i nämnd, bolag eller fullmäktige. Det är en form av inflytande. Det är taktik, kompromisser och anfall. Det är ”det politiska spelet”. Men politikens innehåll – den mejslar vi ut tillsammans. Om vi ges möjlighet. Om vi skapar arenor. Om vi tar oss tid.

På detta sätt stärker vi det idépolitiska grundbygget, den politiska legitimiteten, värdet i att vara medlem och möjligheten att rekrytera flera. Det är dessutom ganska så lätt att påbörja.

När vi förlorade makten i Göteborg genom tappet i valet, då frigjordes många av oss som lagt stor tid i nämnder, bolag och fullmäktige (tyvärr).
Här finns kunnande, revanschlust och inte minst en solid förankring i socialdemokratin. Med andra ord nyckelspelare i att medverka till att stärka, utveckla och inte minst kommunicera för att vinna förtroendet åter.

Vi har underbara dagar framför oss. Även om det just nu känns mest angeläget att bara blicka fram mot måndag