(publicerades på GT Debatt den 11 mars 2019)

S i Göteborg har förlorat makten och skakats av ledarkris. GT Debatt har därför under den kommande tiden debattserien ”Rosornas Göteborg” om partiets framtid. S i Göteborg må vara stukad av de senaste veckornas händelser, men vi har en underutnyttjad potential i vår medlemskår, skriver Patrick Gladh (S).

I dag är den viktigaste faktorn för hur ditt liv ska utvecklas vilken familj som du är född i. Har du lyckan att starta ditt liv i en familj där föräldrarna har god utbildning och trygg inkomst är sannolikheten hög att du också får bra mat, regelbundna idrottsaktiviteter, tillgång till ett rikt språk genom läsning och stöttning genom skolan. Om du dessutom bor i rätt område och får växa upp i rätt sammanhang så kommer du enligt samstämmiga rapporter kunna leva ett åtta år längre och friskare liv.

Är det rimligt att din framtid ska avgöras av en slump när det finns möjligheter att ge alla goda och jämlika förutsättningar under hela livet? Från att vara det EU-land som haft den högsta sociala rörligheten har vi fallit snabbt i ranking. Det blir allt svårare för någon som växt upp i utanförskap att göra en klassresa.

Inför risken att förlora det man har så vågar vi inte ta chansen när den kommer. Det är kring rättigheten att få forma sin egen framtid som vi måste samlas, som varje politisk sakfråga bör riktas mot. Att ge varje generation bättre förutsättningar att förverkliga sina livschanser. 

Därför ska bostäder byggas till rimlig hyra så att barn inte ska behöva dela sovplats med syskon och släktingar. Föräldrar ska ha möjlighet till trygga arbeten med avtalsenliga löner. Skolorna ska ha de bästa förutsättningarna där behoven är som störst. Tryggheten att kunna röra sig i vår stad ska vara lika stor oavsett vilken stadsdel du rör dig i eller vilket kön eller hudfärg du har. Tillgången till en rik och aktiv fritid ska vara tillgänglig på lika villkor för alla. I politikområde efter politikområde kommer denna enkla, men grundläggande fråga tillbaka: Hur ska vi göra saker bra i dag och bättre i morgon, hur ska vi skapa ett jämlikt samhälle?

I mitt yrkesliv som rektor, varav de senaste åtta åren på Angeredsgymnasiet, har jag haft förmånen att leda arbetet med att få kloka, drivna och motiverade ungdomar från alla samhällsklasser att kämpa för sina studieresultat och sin utveckling. Jag har samtidigt allt för ofta fått vara med om hur ambitioner och viljan vidare hos mina elever grusats av den miljö man växt upp i, hur den sociala och ekonomiska bakgrunden hindrat och begränsat. Den ilska jag upplever inför detta har blivit till bränsle för större engagemang i skolans utveckling. Jag vet därför att det går att bryta dessa mönster och ge mer jämlika förutsättningar.

För att nå målet om en rättvisare värld och ett jämlikt samhälle måste det finnas tillit till samhällets institutioner. Jag ska inte behöva känna rädsla inför risken att välja fel skola för mina barn eller fel äldreboende för mina gamla och kära. Visst finns utrymme för privata initiativ men i så fall utan den marknadslogik som leder till den enes framgång på den andres bekostnad. Tillit kommer av välfungerande verksamheter med klara och tydliga uppdrag.

Det är här som socialdemokratin har sin styrka och sin självklara plats. Vi är en del av en bred rörelse där ambitionen är att vara en progressiv förändringskraft genom organisering av civilsamhället och demokratiska val. Socialdemokratin i Göteborg må vara något stukad av de senaste veckornas händelser, men vi har en klart underutnyttjad potential i vår breda medlemskår. Politik ska inte dikteras av få och accepteras av många. Politik ska skapas av aktiva medlemmar genom samtal, debatt och handling.

Just nu regerar alliansen i Göteborg på 23 mandat. Socialdemokratin kan inte släppa igenom en alliansbudget till utan att utmana. Då är det mandat som räknas. Socialdemokraterna i Göteborg behöver tillsammans med andra partier formera en grupp som är större än 23 mandat som motalternativ. Därför måste vi öppna upp nya samtal med de partier som delar våra grundläggande värderingar om demokrati, medmänsklighet, jämlikhet och solidaritet.

Vi bär på en idé om ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett samhälle där din sociala status inte ska avgöra din framtid. Ett samhälle där var och en efter förmåga får möjlighet att bidra till den gemensamma framgången. Det är en idé som kan bli verklig om vi tar oss an den tillsammans.

Patrick Gladh (S)

Fullmäktigeledamot, rektor och kandidat till ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg