Sverige behöver en folkrörelse, Sverige behöver dig.
Svårare än så är det inte. Vi har alla en plats i samhällsbygget, en roll att spela.
Alla ska ha en chans. Och om inte det räcker så ska man ha en chans till.

Idag presenterades fem punkter mot segregation av Stefan Löfvén. Fem punkter som ska vara ett första steg för att bryta den utveckling som fått pågå alldeles för länge.
Genom att skärpa polisens arbete mot den organiserade kriminaliteten, genom att stärka utrikes födda kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, genom satsningar på skolan, satsningar på föreningslivet och bostadsområden ska förorten stärkas.

Jag har under många år haft möjlighet att arbeta i Angered. Ett av Sveriges alla miljonprogramsområden. Ett område präglat av utanförskap, men också fyllt av framåtanda, vilja, drömmar och längtan. Precis som på alla andra ställen i Sverige. Men denna längtan och dådakraft har under allt för lång tid hindrats och motarbetats genom stora luckor i välfärdssystemet.

Vi vet vad som fungerar, vad som kan vända på utvecklingen. Skolor som får möjlighet att utveckla barn och unga. Professionella och välutbildade fritidsledare som vet hur man tillsammans med ungdomar skapar utveckling. Ett starkt föreningsliv som får vuxna och ungdomar att arbeta tillsammans. Arbete och utbildning till den som är arbetslös. Möjligheter för näringsliv och innevånare att satsa på företagsetablering och utveckling.

För att denna utveckling ska ske behövs alla goda krafter.

Idag stod en stolt partiledare och en trygg statsminister i talarstolen och levererade. Han pekade ut en riktning som jag tror är den enda riktning som på allvar kan bygga ett gemensamt samhälle för alla oavsett bakgrund.

Det har varit skakigt i det offentliga Sverige och viss mån är det fortfarande det. Beslutet om tillfälligt försvårande av möjligheterna för anknytningsinvandring och tillfälliga uppehållstillstånd var inte en av de stoltaste stunderna i Socialdemokratins historia. Det beslutet gjorde ont ända in i själen. Låt oss nu arbeta för att bryta segregation, möjliggöra inkludering och etablering så att andrummet kan ta slut och vi återigen kan vara en trygg plats för den som behöver fly och skapa möjlighet för barn att få växa upp tillsammans med sina föräldrar.

Vi kan bättre och vi ska göra bättre.