lönsamDet var ett tag sedan jag skrev här. Mycket som händer i både yrkesliv och i det politiska livet där skrivandet fått stå tillbaka till förmån för… allt annat. Eftersom lusten att skriva och resonera gör sig mer och mer gällande ju längre tiden går så får ni dras med mig igen.

En av de stora sakerna som hänt sedan sist är att staden nu beslutat sig för att bryta ut skola och förskola från våra stadsdelar och lägga det i varsin fackförvaltning. Tidsschemat för detta är pressat. Den 1 juli 2018 ska grundskolenämnden och förskolenämnden starta sin verksamhet med ansvar för drygt 140 skol- och förskoleenheter.

Förändringen görs för att ge skola och förskola förbättrade möjligheter att lyckas med elevernas utveckling såväl som att skapa en bättre styrning av hela stadens skol och utbildningsverksamhet. Det är inget litet åtagande.

Jag tänkte därför ägna den närmaste tiden åt att informera, belysa och fundera kring denna jätteutmaning.

Men vi måste börja någonstans. Därför får det bli lite skollag, kvalitetsuppföljning och faktorer som påverkar elevers resultat till att börja med. Därefter så kommer jag att dyka ner i hur skolan styrs i Göteborg. Den skolutredning som genomförts inför beslutet om sammanslagning är mer än läsvärd så där kommer jag att göra lite nedslag. Sen är gränsdragningsproblematiken när man ska dela på stadsdelarnas uppdrag något som jag ska försöka gräva i litegrann.

Vad tror ni? Låter det intressant? Saknas det något?