(publicerades på FB 2 sept 2018)

När man lägger sin valsedel i kuvertet, klistrar igen det och lägger det i valurnan så är det ett parti man röstar på. Visst är vi människor som står på listorna, men det är vårt partis ideologi och den av medlemmarna framröstade politiska visionen som ska genomföras.

Vi är inte valboskap i våra församlingar, vi är bärare av en stolt tradition där vi kollektivt tar ansvar för att arbeta för ett samhälle byggt på tanken om demokratisk socialism.

Alla vi som står på socialdemokraternas listor bär vårt partis förtroende och ska spegla både vårt parti och det omkringliggande samhället. Vi är en mix av olika bakgrunder, utbildningar, yrkeserfarenheter, åldrar, etniciteter… kort sagt en kraftfull sammansättning för förändring.

Mitt bidrag och min kompetens i denna mix är bland annat min gärning som rektor varav de senaste åtta åren på Angeredsgymnasiet. En skola som är mycket mer än en arbetsplats för mig. Det är en plats dit i huvudsak ungdomar som bär på andra modersmål än svenska kommer för att förverkliga sina drömmar. Där vi får jobba hårt för att minimera den negativa påverkan som boendesegregationen har på deras möjligheter i livet.

Jag har där lärt mig om de begränsningar som heder sätter för både pojkar och flickors möjligheter att leva sitt liv efter egen vilja. Jag har sett hur våld och narkotika förstör livet och släcker det innan det knappt har börjat. Jag har visat min respekt för föräldrar i sorg. Men också sett föräldrar som med glädjetårar firat sina ungdomar efter att de tagit studenten med fullständigt betyg efter bara 5 år i Sverige.

Om vi kommer så långt ner på fullmäktigelistan att jag blir en del av Göteborgs beslutande församling så kommer jag att ställa all min kompetens till tjänst för att motverka segregation, stärka de utsatta områdena, utveckla en jämlik skola i hela staden, stärka vuxenutbildningen genom såväl komvux som folkhögskola. Barnkonventionen har varit mitt rättesnöre som rektor, den är också mitt rättesnöre som politiker.

Jag kommer dessutom att aktivt verka för att Sverigedemokraterna inte ska ha något inflytande i de beslut som fattas.

Jag finns på plats 12 på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige. Helst vill jag att du ger din röst till den politik som vi för. Men om du känner ett behov att kryssa någon så vet du nu lite mer vad jag står för.