(publicerades den 12 feb 2019)

Jag kan från tid till annan tycka att vi borde omarbeta vårt utbildningssystem och samhälle så att vi uppnår högre grad av jämlikhet för våra unga. Att dina föräldrars bakgrund inte ska avgöra din framtid. Att alla ska ges möjlighet utifrån förmåga och inte efter familjens plånbok.

Idag fick jag möjlighet att besöka Brookhaven High School i Mississippi och träffa Mr. David Martin, rektor på skolan.

Ja, jag har semester och nej, jag har förmodligen inget liv utanför politik och arbete.

Oavsett var i världen man träffar kollegor i skolans värld så ser problemen i princip likadana ut. Hur får vi pengarna att räcka till så mycket verksamhet som möjligt. Hur ser vi till att ge stöd åt de mest utsatta. Men förutsättningarna för att lyckas med uppdraget är väsensskilda.

Jag kan tillsammans med kollegor och medarbetare i Sverige laborera med gruppstorlekar och organisering av stöd. Vi kan engagera näringsliv och samhället runt oss för insatser för våra elever och ge lärarna den bästa fortbildning som för tillfället kan organiseras tillsammans med universitetet. Läget såg lite annorlunda ut för min kollega i Brookhaven.

Genom att dyka ner i Mississippis skolsystem och i två timmar sitta och vända och vrida på våra likheter och skillnader så framstår ändå vårt system som fantastiskt på nationell nivå vad gäller betygssystem (ja det finns stora brister men i jämförelse är det avsevärt bättre), läroplan och krav på anpassningar. Däremot fanns det en del i skolors finansiella friheter som gjorde mig avundsjuk.

Det är en lyx att få möjlighet att få bredda perspektiven.

Life is good.