(publicerades på FB 22 nov 2018)

Idag går vi opposition mot det svagaste styre som någonsin försökt sig på att styra Göteborg. Alliansen, eller snarare Minimalismen, ska nu upptäcka svårigheten med att förlita sig på sin förmåga till ödmjukhet.

Lägger de bra förslag som ryms i vår tanke om samhällsbygget så ska dessa förslag självklart stöttas. Vi delar trots allt samsyn med de flesta inom alliansen såväl som med FiMpV när det gäller synen på mänskliga rättigheter, barns rätt till utbildning och det allmännas ansvar för tryggt liv och ålderdom. Vi skiljer oss dock vad gäller organisations och utförande perspektivet på dessa frågor.

Vi är ett parti sprunget ur arbetarrörelsen med starka band till fackföreningsrörelsen. Alla människors lika och okränkbara värde, arbete bostad och välfärd samt utjämning av livschanser är reformtankar som nu är en omistlig del av det svenska samhället.

Detta är de idéer som vi nu bär med oss in i opposition för att bygga vår rörelse, vinna kampen om idéerna och komma tillbaka 2022.