(publicerades på FB den 11 dec 2018)

Det har varit två fantastiska år som ordförande tillsammans med partikamraterna i Norra Hisingens SDN. Vilket härligt gäng vi har varit. Idag går vi till avslut på vår mandatperiod. Utan den samanhållning och tillit som funnits mellan den Rödgröna gruppens medlemmar (Tack Mikael Wallgren, Sara Nanah, Hasse Andreasson och Andreas Hernbo) så hade vi aldrig klarat av att rekrytera klokt under perioden eller vara konstruktiva i reformarbetet och empatiska och pragmatiska i arbetet för stärkt tillit mellan politik och boende i Norra Hisingen.

Nu går vi i opposition, men vi går inte i obstruktion.
Politiken är alldeles för alvarlig för att vara en lekplats. Stadsdelen står inför ett ansträngt 2019 med stora behov av anpassningar. Förvaltningen har varit klok i sitt agerande och tagit fram vettiga men jobbiga förslag som vi till större delen kommer att bejaka. Vi kommer dock att lägga ner våra röster i budgetförslaget då den bygger på Alliansens budget i Fullmäktige – en budget vi socialdemokrater inte står bakom. Det är fortfarande rödgrön majoritet denna månad ut – men politik är alldeles för viktig att vara en lekplats. Vi går i opposition, inte obstruktion. Nästa månad hade utslaget blivit till Alliansens fördel och vi hade bara försämrat det långsiktiga arbetet för förvaltningen och i slutändan tagit tid och fokus från det som nu är viktigare – att återta förtroendet för en solidarisk, jämlik och grön politik för Göteborg.

På nämndmötet idag kommer vi också att fatta beslut kring Livslust. Livslust är i dag en verksamhet som skapar 30.000 besök per år i dess nuvarande form. Verksamheten togs fram av Norra Hisingen för att motverka ensamhet och främja umgänge, friskvård, välbefinnande och en aktiv fritid för stadens seniorer. De som är engagerade upplever ett socialt sammanhang och högre grad av ”livslust”.

Alla verksamheter behöver ses över i tider av ekonomiskt underskott, men vi kan se att denna verksamhet dels kostar stadsdelen lite och har mycket stor positiv inverkan. Vi ser även att organisationen lyckats engagera inte mindre än 24 volontärer att bidra med tid och kraft för att fler ska få möjlighet till positiv och aktiv fritid som senior.

Uppslutningen vid våra öppna möten, dialog med alla de som nyttjar såväl Livslust som ungdomsverksamheten, den stora brevfloden och inte minst den aktiva dialog som förts med politiker i nämnden har inte gått spårlöst förbi. Politikens legitimitet kommer ur aktiv dialog, interaktion med medborgare och lyhördhet. Vid vissa tillfällen så kan inte alltid olika intressen mötas – men denna gång ser vi att vi faktiskt kan komma de som värnar om livslust och ungdomsverksamheten i Norra Hisingen till mötes.

Vi ser därför att Livslust ska vara kvar i dess nuvarande organisering och form med anpassningar till den lokalöversyn som görs kring våra olika mötesplatser. Vi kommer därför att yrka på återremittering av ärendet för omarbetning.

Det har varit två fantastiska år som ordförande. Fyra år av idogt politiskt arbete och en massa minnesvärda ögonblick – inte minst på alla studiebesök jag gjort i vår fantastiska verksamhet.
Men mest minnesvärt och störst av alla beslut var när vi tillsammans med flera nämnder möjliggjorde skyddet för de som idag är mest utsatta – nämligen våra asylsökande ungdomar utan bostad. Tack vare Norra Hisingen, Centrum, Majorna-Linné, Angered och Västra Hisingen fick Agape, Räddningsmissionen och Skyddsvärnet pengar för att fortsätta sin livsviktiga verksamhet.

Vad kan vara större än det?

God Jul och Gott Nytt År från den avgående ordföranden.

”Vi ses igen, kamrater, någonstans i skärningspunkten mellan drömmen och slitet, i människornas möte till prövande samtal och gemenskap.”